fbpx skip to Main Content

EnergiEngagemang bygger solcellspark åt Uddevalla Energi

Förra veckan blev det klart att vi fått uppdraget att bygga den planerade solcellsparken åt Uddevalla Energi. Arbetet påbörjas efter sommaren och parken beräknas kunna kopplas in på elnätet under hösten 2018.

I början av året presenterade Uddevalla Energi sina planer att etablera en solcellspark vid Forshälla Holmen. Anläggningen har fått namnet Solevalla och får en strategisk placering på den västra sidan längs E6:an. När den är färdig kommer den att producera närmare 250 000 kWh per år. Parken blir ca 1,6 hektar stor vilket motsvarar drygt två fotbollsplaner.

Olle Blandin, projektutvecklare på EnergiEngagemang, är den som har dimensionerat parken:
– Projektgruppen på Uddevalla Energi hade tagit fram ett bra förfrågningsunderlag vilket gjorde att vi kunde lägga ner resurser på att dimensionera och presentera en anläggning som bäst svarade upp på projektets förutsättningar.

Andreas Mattsson, projektledare på Uddevalla Energi ser fram emot att komma igång med bygget.
– Vi vill med denna satsning aktivt uppmuntra till en omställning till fossilfritt fordonsbränsle i Uddevalla. Elen vi producerar i solcellsparken kommer att finnas tillgänglig för uddevallabornas elbilar via våra solstolpar runt om i kommunen. Vi tror på att om vi ska lyckas nå de miljömål som finns i Sverige måste vi satsa på förnybar energi. Det här är en givande och lärorik satsning, och vi ser fram emot att samarbeta med Energiengagemang.

Back To Top