fbpx skip to Main Content

Elnätsavgifterna fortsätter öka

Årets Nils Holgersson-undersökning visar att elnätsavgifterna i genomsnitt har ökat med 7,5 procent sedan 2016. Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016. För Ellevio AB och E.ON Elnät är ökningen 9,5 procent respektive är 9,3 procent. Elnätsavgifterna höjs betydligt mer än konsumentprisindex som för närvarande låg förändringstakt (1,3 %, mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2016 och 2017). Mer information hittar du på deras hemsida

Egenförbrukad solel blir lönsammare
För de som idag har en solcellsanläggning uteblir effekten av de ökade utgifterna, då all den solel som man själv förbrukar går direkt från produktion till förbrukning i den egna fastigheten.

Utvecklingen av elnätsavgiften 2016 – 2017. Källa: nilsholgersson.nu
Back To Top