Elcertifikaten – Så här gör du:

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet nya solcellsanläggningar i elcertifikatsystemet. Den stora mängden har medfört en ökad administrativ kostnad för Energimyndigheten. De har därför beslutat att införa en årsavgift på 200kr för Cesar-kontot för elcertifikat. Avgiften tas ut från den 1 juli 2021. Samtidigt har värdet för elcertifikaten sjunkit och ligger nu på bottennivåer: 2-3 kronor/elcertifikat. Det finns helt enkelt inte något ekonomiskt intresse att handla med elcertifikat.

Inte längre lönsamt med elcertifikat

Som solcellsägare är det inte längre lönsamt att ha kvar Cesar-kontot. Om du har en anläggning på 40 kW får du ut ca 30-40 elcertifikat om året till ett värde på 80-100 kr. Att då betala 200 kronor i årlig avgift blir en ren förlustaffär. För att gå plus behöver du en solcellsanläggning som är större än 250 kW. Det här innebär att de flesta av alla solcellsanläggningar inte tjänar på att ha något konto för elcertifikat.

Säg upp ditt Cesar-konto för elcertifikat

Det finns ingen anledning att behålla ditt Cesar-konto för elcertifikat. Energimyndigheten säger själva på sin hemsida: “För att undvika kontoavgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot på kontot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.”

Klicka på länken nedan för att komma till Energimyndigetens instruktioner för hur det går till:

Såhär gör du för att avsluta ditt konto

Behåll ursprungsgarantierna så länge

Energimyndigheten har även föreslagit till regeringen att införa en kontoavgift för alla producenter i ursprungsgarantisystemet. I samband med att du återkallar elcertifikat kan du även välja att återkalla godkännandet för ursprungsgarantier. Gör inte det. Vi på EnergiEngagemang rekommenderar att du behöver dina ursprungsgarantier. De har fortfarande ett värde för elhandelsbolagen och visar att den solel som du matar in på nätet är just solel.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?