Elsertifikatet – Slik gjør du det:

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall nye solcelleinstallasjoner i elsertifikatsystemet. Det store beløpet har gitt økte administrative kostnader for Energiverket. De har derfor besluttet å innføre en årlig avgift på 200 SEK for Cesar-kontoen for elsertifikater. Gebyret belastes fra 1. juli 2021. Samtidig har verdien av elsertifikatene falt og er nå på bunnnivå: 2-3 kroner/elsertifikat. Det er rett og slett ingen økonomisk interesse i å handle med elsertifikater.

Ikke lenger lønnsomt med elsertifikater

Som solcelleeier er det ikke lenger lønnsomt å føre Cesar-kontoen. Har du en 40 kW installasjon vil du motta ca 30-40 elsertifikater i året med en verdi på 80-100 SEK. Da blir det å betale 200 SEK i årsavgift en ren tapsvirksomhet. For å gå pluss trenger du et solcelleanlegg som er større enn 250 kW. Det betyr at mest av alle solcelleanlegg ikke har godt av å ha en konto for elsertifikater.

Avslutt Cesar-kontoen din for elsertifikater

Det er ingen grunn til å beholde din Cesar-konto for elsertifikater. Energiverket sier selv på sine nettsider: «For å unngå kontogebyret må du stenge elsertifikatkontoen din innen 31. mai 2021. Dette gjør du ved å tilbakekalle din installasjons godkjenning for elsertifikater. For å stenge kontoen din må det ikke være elsertifikater på kontoen, det vil si at saldoen på kontoen må være null. Du kan enten velge å selge dine elsertifikater selv eller be om å stenge kontoen med gjenværende elsertifikater dersom saldoen er lavere enn 50 elsertifikater. Vær oppmerksom på at det ikke utbetales kompensasjon i et slikt tilfelle.»

Klikk på lenken under for å komme til Energitilsynets instruks om hvordan du gjør det:

Slik avslutter du kontoen din

Behold opprinnelsesgarantiene så lenge som mulig

Energiverket har også foreslått for regjeringen å innføre et kontogebyr for alle produsenter i opprinnelsesgarantisystemet. I forbindelse med tilbakekall av elsertifikatet kan du også velge å tilbakekalle godkjenningen for opprinnelsesgarantier. Ikke gjør det. Vi i EnergiEngagemang anbefaler at du trenger dine opprinnelsesgarantier. De har fortsatt verdi for strømhandelsbedriftene og viser at solenergien du mater inn i nettet, bare er solenergi.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?