Effektgränsen höjs och solcellsstödet sänks men förlängs

Idag den 14:e september släppte regeringen två strålande nyheter i den nya höstbudgeten där de själva säger sig vilja ”ge solel bästa möjliga villkor”.

255 kW-gränsen höjs till 500 kW

Den största nyheten är att effektgränsen som för närvarande ligger på 255kW i princip fördubblas till 500 kW. På regeringens hemsida går det att läsa:
”Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt. Förslagen innebär bland annat att detta undantag utvidgas genom att gränsen för vad som utgör en mindre anläggning höjs liksom gränsen för hur stor produktionskapacitet en producent sammanlagt får ha för att tillgodoräkna sig skatteundantaget. För till exempel en solelproducent kommer detta innebära att denne kan få skattebefrielse så länge produktionskapaciteten understiger 500 kW. Skatteundantaget gäller den el som förbrukas där den framställs.”

Jonas Helander, projektutvecklingschef på EnergiEngagemang kommenterar nyheten så här:
– Det här är definitivt ett steg i rätt riktning. Nu kommer fler företag, BRFer och lantbruk att utnyttja sina tak och marker på bästa sätt. Det finns många fördelar med att bygga storskaligt; priset per producerad kWh blir naturligtvis lägre och genom att kunna bygga större anläggningar kommer vi också snabbare kunna ställa om till ett grönare elsystem.

Solcellsstödet förlängs till och med 2021

Regeringen förlänger också solcellsstödet för kommuner och företag där man avsatt 260 miljoner kronor under nästa år. Förslaget innebär också att stödnivån som förvärvande ligger på 20% sänks till 10 procent.

Den 7:e juli i år stängdes möjligheten att kunna söka stödet, men det är fortfarande oklart när det går att göra igen. När vi ringde upp Energimyndigheten kunde de inte svara mer än att de själva precis läst pressreleasen och inväntar mer information.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?