Effektgrensen heves og solcellestøtten senkes men utvides

I dag 14. september slapp regjeringen to strålende nyheter i det nye høstbudsjettet der de selv sier de vil «gi solenergi best mulige betingelser».

255 kW-grensen heves til 500 kW

Den største nyheten er at effektgrensen, som i dag er på 255kW, i utgangspunktet dobles til 500kW. På regjeringens nettsider kan du lese:
«Størstedelen av fornybar elektrisitet som produseres i mindre anlegg på samme sted hvor strømmen forbrukes er allerede helt fritatt for energiavgift. Forslagene innebærer blant annet at dette unntaket utvides ved å heve grensen for hva som utgjør et mindre anlegg samt grensen for hvor stor produksjonskapasitet en produsent totalt kan ha for å få godskrevet avgiftsfritaket. For eksempel vil dette bety at en solprodusent kan få avgiftsfritak så lenge produksjonskapasiteten er under 500 kW. Avgiftsfritaket gjelder elektrisiteten som forbrukes der den produseres.»

Jonas Helander, prosjektutviklingsleder i EnergiEngagemang kommenterer nyheten slik:
– Dette er definitivt et skritt i riktig retning. Nå skal flere bedrifter, BRF-er og gårder utnytte sine tak og jorder best mulig. Det er mange fordeler med å bygge i stor skala; prisen per produsert kWh blir selvsagt lavere og ved å kunne bygge større anlegg vil vi også raskere kunne gå over til et grønnere strømsystem.

Solcelletilskuddet forlenges til 2021

Regjeringen forlenger også solcellestøtten til kommuner og bedrifter, hvor det er bevilget 260 millioner svenske kroner det neste året. Forslaget innebærer også at støttenivået til erververe, som er 20 %, reduseres til 10 %.

7. juli i år ble muligheten for å søke støtten stengt, men det er fortsatt uklart når det vil være mulig å gjøre det igjen. Da vi ringte Energimyndigheten kunne de ikke svare mer enn at de nettopp hadde lest pressemeldingen selv og ventet på mer informasjon.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?