Det här måste du tänka på innan du investerar i storskaliga energilager

Letar du som markägare och/eller företagare efter ett alternativ till fonder och andra traditionella investeringar? 

Att äga storskaliga energilager kan vara en oslagbar kombination av snabb avkastning och långsiktig lönsamhet, men underskatta inte riskerna och byråkratin.

”Räknat på dagens intäkter kan din investering ha tjänats in på under två år”, säger Johan Peura, CTO på EnergiEngagemang.

Möjligheten att investera i energilager har skapat ett stort intresse. Svenska kraftnät skriver själva på sin hemsida: “För att kraftsystemet ska kunna leverera el måste det vara i balans. För att upprätthålla kraftsystemet krävs det att elmarknadens aktörer bidrar med olika typer av tjänster och åtgärder. Vill du tjäna pengar på att stötta kraftsystemet?.” 

Sedan Svenska kraftnät öppnade upp marknaden för frekvensstyrning finns idag alltså stora intäkter att hämta för den som kan ansluta sitt energilager till balansmarknaden.  Investeringar i storskaliga energilager är dock ingen enkel match. Det finns mycket att tänka på, i praktiken handlar det om fyra saker. 

  1. Du måste inse att det här är en marknad som kan komma att ändra sig. De ersättningsnivåer som gäller i år kan vara helt andra nästa år. Just nu är återbetalningstid förvånansvärt kort – under två år för större energilager. 
  2. Marken där energilagret ska placeras måste uppfylla de krav som ställs på installationen. Bland annat får ett större energilager inte stå för nära andra byggnader, marken ska också klara flera ton och vara säkrad mot eventuellt läckage.
  3. Nätbolaget måste ge ett godkännande och anslutningspunkten ska vara dimensionerad för att klara de effekter som krävs för att energilagret ska utnyttjas så optimalt som möjligt.
  4. Tillstånd kan behövas från både kommun och länsstyrelse.

För de som är tidigt ute kan det bli en lönsam affär. 

”Med en återbetalningstid som är förvånansvärt kort – under två år för större energilager – blir investeringen snabbt lönsam räknat på de ersättningsnivåer som nu råder”, säger Johan Peura, CTO på EnergiEngagemang, ett ledande företag inom hållbara energilösningar med erfarenhet av att installera olika typer av energilagringssystem.

En fråga som ofta dyker upp är: ”hur mycket kan jag faktiskt tjäna på detta?” Enligt Johan Peura baseras det på hur mycket effekt man kan erbjuda. Just nu ligger det på ungefär 470 euro per kilowatt – summerat över hela året.


När det kommer till platsval och utformning av installationen är det viktigt att tänka på säkerheten. 

”En av de största riskerna med energilager är hanteringen vid en eventuell brand, och som anläggningsägare är man ansvarig för säkerheten.”, säger Johan Peura.

Det finns även en del tekniska och juridiska krav att beakta. 

”Bygglov skiljer sig från kommun till kommun. Det finns inget centraliserat regelverk för energilager. Ofta är det en tolkningsfråga.”

Så hur går vi tillväga? 

”Först vill vi säkerställa förväntansbilden: vad vill kunden ha ut av energilagret, vilka marknader vill kunden kunna ta del av och i vilken omfattning? Tillsammans har vi en dialog runt detta och tar fram förslag på en optimal storlek och utformning av energilagret. Vi hjälper till med tillståndsansökningar och assisterar med det praktiska arbetet runt installationen.”

Själva installationen tar inte särskilt lång tid i jämförelse med tillståndsprocessen och leveranstiden för materialen. Den snabbaste installationen av energilager är för de platser som redan har en befintlig anslutning eller en färdig anslutning. ”När allt är på plats kopplar vi in allt och med vårt tjänsteavtal så tar vi hand om styrning och service. Vi kommer styra systemet tillsammans med våra samarbetspartners för att maximera intäkten från olika marknader efter energilagrets utformning. När väl allt är i drift har vi löpande koll på att energilagret fungerar som det ska och har löpande återkopplingar till kunden.”

Läs mer om energilager här.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?