skip to Main Content

Besök i HSB Solpark

Förra veckan hade vi besök från STUNS energi, Arenor och fastighet i Uppsala, studenter från Uppsala Universitet samt lantbrukare i HSB Solpark i Strängnäs. Syftet var att öka kunskapen inom solparker i stort, hur processer kring projektering, tillstånd och byggnation…

Read more
Back To Top