skip to Main Content

EnergiEngagemang inleder samarbete med Pixii – kommer erbjuda norskt utvecklade batterier med omgående leverans Q1 2023

EnergiEngagemang inleder ett samarbete med norska batteriutvecklaren Pixii och kommer därmed kunna erbjuda våra kunder lagerhållna modulbatterier med omgående leverans under Q1 2023. Batterierna fungerar både som komplement till solcellsanläggningar eller fristående och bidrar med många fördelar för köparen, såväl ekonomiska…

Read more

Besök i HSB Solpark

Förra veckan hade vi besök från STUNS energi, Arenor och fastighet i Uppsala, studenter från Uppsala Universitet samt lantbrukare i HSB Solpark i Strängnäs. Syftet var att öka kunskapen inom solparker i stort, hur processer kring projektering, tillstånd och byggnation…

Read more

Pålningen påbörjas

I början av maj satte pålningen igång. Efter detta monteras de bord som solpanelerna sedan ska sitta på. Pålmaskinen är högljudd men är aktiv endast under korta stunder.

Read more
Back To Top