Att kombinera solkraft med bete eller jordbruk – agrivoltaics

Det finns många lyckade exempel på hur en solpark kan kombineras med till exempel bete för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av marken. I Uddevalla har Uddevalla energi byggt en solpark på en yta som även fungerar som bete åt en grupp om 20 får.

– Som lokalt energibolag är det viktigt att våra kunder känner att vi ligger i framkant och gör allt vi kan i omställningen till en fossilfri framtid. Solceller ett jättebra komplement och en viktig energikälla för att klara omställningen. Parken producerar ungefär 250000 kWh per år och är en viktig del i omställningen mot en hållbar stad som drivs av förnybar energi. Precis som många av våra kunders solcellasanläggningar i Uddevalla. Säger Therese Blom, kommunikatör på Uddevalla energi.

De ser många fördelar i att kombinera solkraft med bete. För det första får de ut mer nytta av ytan och genom att fåren betar slipper de klippa gräset i parken. Dessutom ger panelerna fåren möjlighet till skugga. De gör även att fukten stannar kvar i marken vilket gör gräset grönare och mer snabbväxande.

Någon större anpassning av parken har de heller inte behövt göra för att möjliggöra bete.

– Vi valde att sätta raderna med paneler med större mellanrum än vad man kanske gör vanligtvis. Vi har ett avstånd på ca 16 m så att det ska gå att komma fram med lantbruksmaskiner. Man skulle tillochmed kunna så mellan solpanels-raderna om man hade velat. Större radavstånd är också bättre för solproduktionen då vi får en mindre skuggvinkel på panelerna och de kan generera mer energi. Vi har också valt att ha panelerna något högre upp från marken för att fåren ska få plats under och kunna beta så långt under panelerna som möjligt. Det bästa är att ha ca 80-90 cm fritt ner till marken så får de plats fint.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?