Å kombinere solenergi med beite eller jordbruk – agrivoltaikk

Det finnes mange vellykkede eksempler på hvordan en solcellepark kan kombineres med for eksempel beite for å få mest mulig ut av landet. I Uddevalla har Uddevalla energi bygget en solcellepark på et område som også fungerer som beite for en gruppe på 20 sauer.

– Som et lokalt energiselskap er det viktig at kundene våre føler at vi er i forkant og gjør alt vi kan i overgangen til en fossilfri fremtid. Solceller er et flott komplement og en viktig energikilde for å takle overgangen. Parken produserer cirka 250 000 kWh per år og er en viktig del av omstillingen mot en bærekraftig by drevet av fornybar energi. Akkurat som mange av våre kunders solcelleinstallasjoner i Uddevalla. Sier Therese Blom, formidler i Uddevalla energi.

De ser mange fordeler med å kombinere solenergi med beite. For det første får de mer nytte av overflaten og fordi sauene beiter slipper de å klippe gresset i parken. I tillegg gir panelene sauene mulighet for skygge. De fører også til at fuktigheten blir liggende i bakken, noe som gjør gresset grønnere og raskere voksende.

De har heller ikke vært nødt til å gjøre noen store tilpasninger i parken for å muliggjøre beiting.

– Vi valgte å plassere panelrekkene med større mellomrom enn det kanskje vanligvis gjøres. Vi har en avstand på ca 16 m slik at det skal være mulig å komme frem med landbruksmaskiner. Du kunne til og med så mellom radene med solcellepaneler hvis du ville. Større radavstand er også bedre for solproduksjon da vi får en mindre skyggevinkel på panelene og de kan generere mer energi. Vi har også valgt å ha panelene litt høyere fra bakken slik at sauene får plass under og beite så langt under panelene som mulig. Det beste er å ha ca 80-90 cm fritt ned til bakken så de kan passe fint.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?