Behövs bygglov för att montera solpaneler på tak? 

Oftast inte, det kan däremot krävas en bygganmälan. För att veta behöver du dock stämma av med din kommun vad som gäller hos dig.