skip to Main Content
0152 - 301 00 info@energiengagemang.se

Årets första order är rekordstor

2014 har börjat strålande för EnergiEngagemang. I helgen tecknade vi avtal med en gård som omfattar 504 st multikristallina 250Wp solpaneler. Installationen kommer påbörjas under våren.

Back To Top