fbpx skip to Main Content

60 procent i batteribidrag

Regeringen beslutade igår om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi som möjliggör för privatpersoner att få upp till 60% av kostnaden, dock högst 50 000 kronor.

Syftet är att bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Kraven som ställs på systemet som bidraget ska kunna gå till är att det ska vara kopplat till en egen solcellsanläggning som är ansluten till elnätet. Precis som reglerna för solcellsinstallationer är det inte möjligt att både få det nu aktuella bidraget och annat offentligt stöd, exempelvis skattereduktion för arbetskostnad.

Detta tidsbegränsade stöd kommer hanteras av länsstyrelsen och ges till åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019.

Vill ni ha hjälp att söka stödet och/eller titta på alternativa batterisystem – kontakta oss gärna.

Back To Top