fbpx skip to Main Content

42 miljoner kronor fördelas till årets solcellsstöd

Energimyndigheten har beslutat att fördela 42 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under 2014.

Under perioden 2013 – 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellsinstallationer med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Söktrycket för att få bidrag till sin solcellinstallation har under flera år varit högt i samtliga Sveriges län. Årets fördelning baseras på sökta medel under 2013 i respektive län. Där ansökningstrycket är högt får man alltså mer medel att fördela. Hittills har 195,5 av de 210 miljoner kronorna fördelats mellan länen.

– Genom att fördela merparten av de medel som återstår av solcellsstödet, så hoppas vi korta köerna hos länsstyrelserna genom tidigare utbetalning, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om stödet till solceller

  • Stödet riktas till alla typer av aktörer, både företag, offentliga organisationer och privatpersoner.
  • Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellsystem.
  • Stödnivån är från och med 1 februari 2013 maximalt 35 % av investeringskostnaden.
  • Ansökan om stöd lämnas till länsstyrelserna.

Tabell över fördelning av medel per län

LÄN

Ram

Blekinge län            960 236 kr
Dalarnas län            532 173 kr
Gotlands län         1 077 965 kr
Gävleborgs län            279 346 kr
Hallands län         3 316 469 kr
Jämtlands län         1 091 888 kr
Jönköpings län         2 255 384 kr
Kalmar län            535 953 kr
Kronobergs län            789 844 kr
Norrbottens län            203 039 kr
Skåne län         7 694 884 kr
Stockholms län         3 124 840 kr
Södermanlands län         2 397 061 kr
Uppsala län         1 565 722 kr
Värmlands län         1 886 985 kr
Västerbottens län            120 674 kr
Västernorrlands län            674 701 kr
Västmanlands län         1 273 111 kr
Västra Götalands län         5 529 138 kr
Örebro län            667 869 kr
Östergötlands län         6 022 718 kr
Totalsumma     42 000 000 kr

 

 

Informationen är hämtad från Energimyndighetens pressmeddelande 2014-06-04

Back To Top