2022 får Motala Sveriges största solcellspark

Med start i april 2022 planerar vi att bygga en solcellspark med en effekt på 24 MW, strax öster om Ulvåsa Slott utanför Motala. Köpare av kraften är den jämtländska energikoncernen Jämtkraft. Parken kommer att tas i drift under andra halvan av 2022 och beräknas producera ca 24 000 000 kWh/år, vilket motsvarar årsbehovet för närmare 10 000 lägenheter.

Just nu är vi i slutfasen med projekteringsarbetet för Ulvåsa Solpark.
44 400 solpaneler ska monteras på marken som ligger några hundra meter från Ulvåsa slott utanför Motala. Om allt går som planerat börjar de påla stolparna i april och hela parken ska stå klar att driftsättas i september, fem månader senare.

Köpare av all solenergi som ska produceras blir Jämtkraft, en energikoncern med hemvist i Jämtland. Bolagets uppdrag är att leverera energi som gör livet bättre, och jobbar aktivt för mer förnybar energi och smarta energilösningar som bygger det hållbara samhället. Som egenproducerande energikoncern är det nytt för bolaget att köpa elen från en redan färdig anläggning.

– Vi vill prova detta och ser det som ett sätt att driva på tillväxten av ytterligare förnybar elproduktion. ­Efterfrågan på solel är stor och den här affären gör det möjligt att öka andelen sol i vår produktionsportfölj. Jämtkraft har dessutom stora elleveranser i Mellansverige vilket gör placeringen av parken intressant både för oss och våra kunder, säger Ulf Larsson, enhetschef Krafthandel på Jämtkraft.

Outnyttjad mark kommer till nytta

Carl von Essen, vars släkt äger marken på Ulvåsa är också entusiastisk till projektet:
-Sverige behöver mer energiproduktion om vi ska möta upp den ökade elektrifieringen av vårt samhälle. Här på Ulvåsa har vi flera hektar gammal sjöbotten som tidigare brukats men där mulljorden försvunnit och arealen har tagits ur drift. Då tycker jag det är mycket bra att den kommer till användning på nytt.

Ny miljövänlig energi som går snabbt och är billigt att bygga

Johan Skördare, VD på EnergiEngagemang som ska bygga parken ser stora möjligheter med den planerade solcellsparken:
-Solenergi är ett kraftslag som både är billigt och går snabbt att bygga. Att få bygga solcellsparken i Ulvåsa känns mycket bra. Här finns god solinstrålning, marken är lättarbetad och det är nära till att koppla in solparken på det lokala nätet. Vi kommer att kunna utnyttja de 35 hektaren optimalt.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?