fbpx skip to Main Content

2017 – Året när solenergi blev något att räkna med

Nu går vi återigen mot ljusare tider, men första ska vi njuta av julhelgen och vi hoppas att ni får en välförtjänt ledighet med vänner och familj.

Hos oss på EnergiEngagemang har 2017 varit ett fantastiskt år. Under året har vi monterat drygt 12 000 solpaneler och som organisation har vi växt och fått nya kollegor. Uppdragen har också blivit fler, både från nya och befintliga kunder.

Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år där vi fortsätter att göra Sverige mer förnybart och självförsörjande med egen solelproduktion.

Tack för ert förtroende!

 

 

En vaknare och mognare marknad
2017 får nog också skrivas in i historieböckerna som det år då sol-el-Sverige vaknade till ordentligt samtidigt som branschen på många håll mognade.
Många aktörer som tidigare inte varit aktiva inom sol-el, har börjat engagera sig på ett positivt sätt. Försäkringsbolag och Räddningstjänsten har med sina kompetenser engagerat sig för att säkerställa så att solcellsanläggningar byggs och drivs på bästa sett.

Branschorganisationen Svensk solenergi har växt med 50% och har i dagsläget ca 150 medlemmar. De har också varit drivande för att skapa långsiktigt hållbara och branschgemensamma tolkningar av regelverk. EnergiEngagemang har här tillsammans med andra aktörer jobbat aktivt för att få detta arbete på plats.

Nya standarder
Elsäkerhetsverket har släppt nya utgåvor av standarderna för elinstallationer, där solenergi fått en tydligare plats. Nytt för i år är också att den nya ellagen trädde i kraft 1 juli med krav om egenkontrollprogram och registreringsplikt för solelinstallatörer hos Elsäkerhetsverket.

Energiföretagen i Sverige, elnätsföretagens intresseorganisation, har släppt en ny utgåva av Handboken för installation av småskalig elproduktion som säkerställer likabehandling av alla installationen upp till 1 MW elproduktion oavsett elnätsföretag eller installatör. Svensk Solenergi har varit ett aktivt remissorgan där vi på EnergiEngagemang var sammankallande i arbetsgruppen, bestående av fem solenergiföretag för att bistå med synpunkter till nätbolagens arbete.

Solenergi – en del av det svenska energisystemet
Förra veckan blev det klart med regeringens nya omfattande stödsystem för solel, som sträcker sig till och med 2020. Nu innan årsskiftet skulle dessutom en av regeringens arbetsgrupper presentera ytterligare regelverksförbättringar, bl a inom andelsägd solel, men arbetsgruppen förlängde igår till slutet på mars att presentera sina förslag.

Installationerna av solenergi i Sverige börjar närma sig den ”enorma” omfattningen av att vara runt 0,2% av Sveriges totala elproduktion. Två promille är inte mycket, men betänk att Energimyndighetens målbild för solel i Sverige är 5-10% av produktionen år 2040. För att nå dit krävs det en mogen och professionell marknad, där branschens aktörer gemensamt formar kravbilden och förutsättningarna för att nå dessa mål på ett bra sätt. Och där kunderna kan känna sig trygga med hög tillförlitlighet i installationer och teknikval.

Om vi ska nå målet med 5% solel till 2040 ska det i snitt monteras lika många paneler som Sverige hittills totalt installerat…varje år… i 22 år. Med det perspektivet kan man behöva lite julledigt innan det är dags att ta nya tag 2018.

 

Jag vill önska alla en riktigt skön jul, ett bra avslut på 2017 och ett Gott Nytt Soligt År!

Johan Skördare, VD EnergiEngagemang

Back To Top