skip to Main Content

Jätteanläggning för solenergi på Fogdö

Per Olsson på Hesselbyholms gård längtar efter våren. Då kommer det att rassla till i räkneverken som visar hur mycket energi solens ljus producerar.

Molnen hänger gråtunga över Hesselbyholms gård. Men Per Olsson vet att det inte krävs någon klarblå himmel för att producera solenergi. Dagsljuset gör sitt, även om resultatet blir sämre. Han skjuter upp dörrarna till byggnaden som härbärgerar några av de sex växelriktare som är kopplade till hans omkring 800 kvadratmeter stora solcellsanläggning. En högsommardag skulle var och en av växelriktarna kunna producera 20 000 watt, det vill säga 20 kilowatt. Denna februarimorgon visar ett av räkneverken inte mer än 65 watt.

— Det räcker för att en 60-wattslampa ska kunna stå och brinna, konstaterar Per Olsson.

— Det är roligt att följa siffrorna så här i början. När det blir soligt ute kommer jag nog gå ut hit flera gånger om dagen, säger han.

Per Olsson har fört statistik över gårdens energiförbrukning sedan 1999. En kurva visar att det är under sommarmånaderna som det krävs mest el. De fläktanordningar som tidigare användes för att torka höet på skullen var en av flera energitjuvar.

En annan kurva visar hur den årliga nettoförbrukningen har minskat över tid, från nära 300 000 kilowattimmar i början av 2000-talet till drygt 100 000 förra året. Bytet från direktverkande el till värme med fliseldning är en av de åtgärder Per Olsson har gjort för att sänka energiförbrukningen.

— Det har inneburit kostnader att komma hit, det är helt klart. Men jag bor på landet. Då är det viktigt att göra vad man kan för miljön, säger han.

De 1,7 miljoner kronor som Per Olsson nu har investerat i solenergianläggningen ska sänka nettoförbrukningen ytterligare; 20 000 kilowattimmar är målet för 2014. Han räknar med att satsningen ska ha betalat sig om tio år.

Solcellerna monterades på tre av gårdens takytor av Stallarholmsbaserade Energiengagemang Sverige AB under hösten. December var den första månaden då hela anläggningen var i drift. December, som ur solenergihänseende är årets sämsta månad, resulterade i en energiproduktion på 500 kilowattimmar.

Framåt vårdagar kommer siffrorna se bättre ut. Enligt beräkningarna, bland annat utifrån vilka vinklar cellerna är monterade i, ska anläggningen kunna producera 96 000 kilowattimmar under 2014 om det blir ett normalsoligt år. Det gör Per Olssons anläggning till en av de största i länet. Bara Egen el-kullen i Katrineholm producerar mer solenergi än så, enligt Egen el och Energiengagemang Sverige AB.

— För några år sedan var jag inne på att sätta upp en vindsnurra på gården. Men elkostnaden hade blivit högre. Och så tycker jag inte att det är så snyggt, och så låter det. Solel är framtiden, säger han.

Artikeln publicerades i Strengnäs tidning 18 februari 2014, se den i sin helhet här

Back To Top