Solceller – en lönsam investering oavsett elpris

Efter en vinter med rekordhöga elpriser och en sommar med oväntat låga priser är osäkerheten kring framtidens elpriser påtaglig. En sak är dock säker: elförbrukningen förväntas fördubblas, samtidigt som ny elproduktion tar tid att etablera. Att solenergi är det kraftslag som är både snabbast och billigast att bygga ut är det få som ifrågasätter, däremot finns det dem som tror att solenergi inte lönar sig om spotpriset är lågt eller till och med noll. “Det stämmer inte. Även vid nollpris har man en besparing på 35-40 öre per producerad kWh”, menar Jonas Weissglas som är marknadschef på EnergiEngagemang.

Elpriserna har varit ett hett ämne för många under de senaste åren, och den bredare frågan om energiförsörjning har därmed hamnat högt på agendan. Mot den bakgrunden har även efterfrågan på solceller ökat kraftigt.  

Fler och fler får upp ögonen för solceller. Intresset från privatpersoner började öka kraftigt redan för några år sedan, men nu är även intresset från företag mycket stort. Inte bara för att det är bra för miljön, det är framför allt en lönsam investering. Marknaden för solceller har växt cirka 50 procent per år de senaste tio åren, säger Jonas Weissglas.  

Varje kWh kostar även om elpriset är noll

Ett företag eller privatperson som installerar solenergi har en investeringskostnad som – utslaget på den ungefärliga livslängden på 30 år – motsvarar 30–35 öre/kWh. När man istället köper kWh från ett elbolag betalar man, förutom det aktuella elpriset, både energiskatt och en rörlig nätavgift. Efter att energiskatten höjs vid årsskiftet kommer dessa ligga på 42,8 öre respektive 27 öre per kWh, vilket innebär att besparingen per egenproducerad och använd kWh kommer vara mellan ca 35-40 öre även när elpriset är noll.

Framtiden för elpriser är osäker på kort sikt med stora fluktuationer men långsiktiga prognoser pekar mot generellt högre priser för att möta den konsumtionsökning som Sverige står inför. Lönsamheten i att producera egen el genom solceller kan alltså förväntas vara mycket god framöver, säger Tomas Lundgren projektutvecklingschef på EnergiEngagemang.

Andelen solenergi ökar

I år beräknas solenergin stå för mer än två procent av den totala elproduktionen i Sverige. Och solceller har definitivt potential att växa mer, menar Jonas Weissglas.

Inte minst om vi lyfter blicken lite. Energiförbrukningen ökar ständigt, och prognosen säger att den kommer att fördubblas till 2040, både i Sverige och globalt. Solkraft är snabbast att utveckla och har en av de lägsta kostnaderna per kWh, betonar Jonas.

Teknologiska framsteg, storskaliga batterier och vätgasproduktion, ytterligare stärker solkraftens potential. Så, oavsett om elpriserna stiger eller sjunker, är solceller en lönsam investering för både miljö och plånbok.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?