Så skapar du en extra intäkt genom att plocka hem elabonnemanget och sälja solel till dina hyresgäster 

Många fastighetsägare låter sina hyresgäster ha egna elabonnemang men genom att istället plocka hem elen finns dock många fördelar att hämta. Gemensamt för många fastighetsägare är nämligen att man ofta har stora takytor som inte utnyttjas, ytor som skulle kunna bidra till en passiv inkomst genom att producera solel.  

Förutom att generera en direkt intäkt kan det även bidra till att öka byggnadens miljöklass samtidigt som du blir en mer attraktiv hyresvärd som kan erbjuda hyresgästen grön lokalproducerad el till ett fast pris. 

Fastighetsägare i framkant 

En fastighetsägare som tidigt såg fördelarna i att själva plocka hem abonnemangen är Albybergsfastigheter. Bland deras hyresgäster hittar vi bland annat Nya Carnegiebryggeriet, som bland annat gjort sig kända för sina uppskattade ölsorter. Nya Carnegiebryggeriet har väldigt högt uppsatta hållbarhetsmål och ville därför, när de utökade sin verksamhet och flyttade sin tappanläggning till nya lokaler i Jordbro, kunna driva sin verksamhet på solel.  

När den nya fastigheten byggdes 2021 tog Albybergsfastigheter därför kontakt med EnergiEngagemang. 

– Samarbetet har fungerat jättebra. Vi har beställt hela tjänsten, och det har bara rullat på i bakgrunden utan att vi har behövt göra särskilt mycket. Det har liksom skött sig självt. 

En viktig del i hållbarhetssatsning 

Att brygga öl är energikrävande och att använda solel är en del av att skapa en mer hållbar process. Nya Carnegiebryggeriet har även satsat stort på att återanvända all värme som produceras i bryggeriet och tappar dessutom helst på burk istället på flaska då de dels har hög återvinningsgrad, dels minskar vikten och möjliggör att dubblerad volym kan packas på en pall. 

– Det här innebär att vi vet att vi får mer grön energi och det känns verkligen jättebra att vi kan vara med och delproducera en del av det vi använder. Klimathotet är en brinnande fråga som det är otroligt viktigt att satsa på, säger Jonas Bjarre, Process and Packaging Manager på Nya Carnegiebryggeriet. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?