Solpaneler på taket på HSB:s nybyggda bostadshus i Lund

Kvarteret Målet i Lund

Hållbar nyproduktion av bostäder

HSB satsar mycket på hållbarhet. Det blir bland annat tydligt när man ser deras nyproducerade bostadshus i Lund.

Redan i nyproduktionen planerade man in solpanelerna på taket. EnergiEngagemang fick förtroendet att bygga HSB:s anläggning till kvarteret Målet i Lund. Den producerar motsvarande 40% av de boendes elförbrukning, närmare bestämt 55 000 kWh/år.

HSB arbetar aktivt för ett mer hållbart samhälle. Satsningar som denna är en del i HSB:s långsiktiga, hållbara strategi.