Dufeke Säteri

Bakgrund

Dufeke Säteri ligger ca 8 km nordväst om Svalöv och omtalas redan på slutet av 1300-talet som Duege. De nuvarande byggnaderna uppfördes på 1800-talet och har de senaste åren varsamt renoverats.

Lösning

372 solpaneler sattes på de båda historiska ekonomibyggnaderna. De helsvarta panelerna ger ett sobert intryck och smälter väl in.

Resultat

Det större taket är helt täckt med solpaneler vilket ger en imponerande effekt när de gamla stenväggarna möter det moderna solcellstaket. Den sammanlagda solcellsproduktionen täcker närmare 25% av den totala årsförbrukningen.