skip to Main Content

Bakgrund
Billeberga Bildemontering AB är ett återvinningsföretag inom fordonsbranschen som drivs i för ändamålet miljöanpassade lokaler i Billeberga.

Lösning
På den stora hallen som är byggd 2012 har vi utnyttjat det största taket som ligger bra placerat med lutning i sydsydost. Här har vi placerat 164 solpaneler vilket nog är den största anläggning med solceller Billeberga har.

Resultat
Billeberga Bildemontering är i stort sett självförsörjande på solenergi. Solcellsanläggningen producerar drygt 90% av den totala årsförbrukningen.

  • Storlek: 279 kvm
  • Installerad effekt: 45,1 kW
  • Årlig produktion: 41 600 kWh
  • Årlig förbrukning: 45 600 kWh
  • Självförsörjandegrad: 91%
Back To Top