skip to Main Content

Bakgrund
BRF Skutskepparen är en mycket aktiv förening i Nyköping. Solceller har under en längre tid varit intressant att titta på och EnergiEngagemang kontaktades. 2019 var solcellsanläggningen monterad och klar.

Lösning
Fastigheterna ligger mitt i Nyköping och med ett läge åt både sydväst och sydöst var taken mycket lämpliga för solceller.

Resultat
Föreningen är mycket nöjda med solpanelerna på taken och på varje styrelsemöte görs en avstämning där man jämför utlovad produktion med det verkliga utfallet. Hittills har solcellsanläggningen levererat klart över förväntan.

  • Storlek: 720 kvm
  • Installerad effekt: 131,4 kW
  • Årlig produktion: 112 000 kWh
  • Årlig förbrukning: 365 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 30%
Back To Top