Efter prisraset: “Gynnsamt läge att satsa på solceller”

Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför rätt för att satsa på solkraft, menar Tomas Lundgren, försäljningschef på EnergiEngagemang.
Vi vet inte hur länge de låga priserna varar. Så vill man trygga sin elkonsumtion är det ett bra läge nu, säger han.

Larmen har under senare år varit både tydliga och många: behovet av el kommer att fördubblas till 2045. Nu har regeringen svarat med förslag för på hur elproduktionen ska kunna fördubblas elproduktionen fram tills dess: Alla fossilfria energislag behöver stärkas.

– Men till skillnad från både kärnkraft och vindkraft går solkraften snabbt att bygga ut. Dessutom har priserna för solpaneler sjunkit rejält under det senaste året – upp till 50 procent. Det gör att det är gynnsamt att satsa på solceller just nu, säger Tomas Lundgren.

Han konstaterar att det är en minskad efterfrågan i kombination med det globala läget som har gjort att det nu är billigare än någonsin att installera solenergi:

– Globalt har vi ett läge där USA:s importrestriktioner har översvämmat världsmarknaden med solpaneler. Det har blivit extra kännbart på den europeiska marknaden. Samtidigt har investeringsviljan där minskat i takt med att räntorna har stigit, säger han och fortsätter:

– Jag har svårt att se att det här kommer att fortsätta. Producenterna av solceller säger att det nuvarande marknadspriset är under tillverkningspriset, vilket inte är hållbart i längden. Hur länge det här priset gäller, innan de börjar krypa uppåt, är dock mycket svårt att säga. Så vill man trygga sin elkonsumtion är det bra läge nu.

Potential för utbyggnad
Samtidigt ser Tomas Lundgren och EnergiEngagemang potential för en rejäl utbyggnad av solkraften i Sverige. Andelen solenergi i den svenska energimixen ligger idag på blygsamma två procent. Den siffran tror Tomas Lundgren har potential att öka till cirka 10 procent inom en inte alltför avlägsen framtid, med en potential på uppemot 15 procent på sikt.

– I dag har vi ett överskott på el, men det kommer snart att förändras och det kan gå snabbt. För den gröna omställningen och elektrifieringen av industrin pågår, vilket innebär att behovet av el ökar kraftigt. Då finns det risk för att vi måste börja importera el och att elpriserna går upp.
 

– Då är solkraft en viktig del av lösningen.

Samtidigt har Sverige mycket goda förutsättningar för storskalig solkraft, eftersom vi har stora ytor och god solinstrålning, konstaterar Tomas Lundgren.

– Solceller är en god investering för både plånbok och miljö. Vi kan hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål samtidigt som de minskar kostnaderna för sin el och blir en del av den gröna omställningen.

– Nu när inköpspriserna på solpaneler sjunkit med 30 till 50 procent jämfört med i början av 2023, är det dessutom ännu mer lönsamt än tidigare. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?