fbpx skip to Main Content

Workshop 7 mars – Solel för elbolag

Svensk Solenergi anordnar regelbundet sammankomster för att fånga upp intresset hos de elbolag som redan jobbar med, eller är intresserade av, att jobba med solel och mikroproducenter. Detta kräver dock ett litet annat tänk och nya affärsmodeller jämfört med den traditionella elproduktionen och elhandeln. Denna arbetsgrupp är tänkt att adressera och diskutera olika aspekter kring att göra affärer med solel och mikroproducenter.

Möte 5 – Solceller och elnätet

För det femte mötet står Telge Energi som värde. Temat är solceller och elnäten. Huvudtalare är professor Joakim Widén från Uppsala Universitet som gjort noggranna studier på hur mycket solceller som kan installeras innan det uppstår problem i elnäten. Utöver det kommer vi ha ett pass med föredrag och diskussioner kring utmaningar med installation av solceller för elnätsbolagen samt det omvända, utmaningen för solcellsinstallatörerna med elnätsregelverket. Vi avslutar dagen med frågor som rör rapporteringen av anläggningar till SCB och så småningom elmarknadshubben.

Praktisk information och anmälan:

Tid: Torsdagen den 7/3 2019 klockan 10.00

Plats: Innovatum Företagens hus Byggnad 74, Åkerssjövägen 10, Södertälje

Anmälan: johan@svensksolenergi.se

Endast för elbolag som är medlemmar i Svensk Solenergi

Tid Programpunkt Föredragshållare Organisation
10.00 Välkomna Johan Lindahl Svensk Solenergi
10.05 Om Telge Energi Stefan Sundelius Telge Energi
10.10 Nyheter inom den svenska solcellsmarknaden Johan Lindahl Svensk Solenergi
10.30 Därför kommer vind och sol konkurrera ut den bränsleberoende baskraften Johan Lindahl Svensk Solenergi
10.50 Bensträckare
11.00 Så mycket solel klarar elnäten Prof. Joakim Widén Uppsala Universitet
12.00 Lunch
13.00 Problemställningar kopplade till elnät vid installation av solceller – installatörens perspektiv Johan Skördare Energiengagemang AB
13.20 Problemställningar kopplade till elnät vid installation av solceller – nätägarens perspektiv Arne Lindgren Telge Energi
13.40 Diskussion
14:00 Kaffe och kaka
14.15 Rapportering av solcellsanläggning till SCB och den framtida elmarknadshubben Jeffrey Berard Energimyndigheten
14.30 Diskussion
15.00 Slut
Back To Top