fbpx skip to Main Content

Vårbudgeten ger nytt liv åt solcellsstödet

Onsdagen 10 april överlämnade regeringen vårens ekonomiska propositioner till riksdagen. I den ekonomiska vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget samt inriktningen för politiken kommande år. Nu har vi äntligen fått klartecken vad som gäller för solcellsstödet.

Budgeten höjs till 736 miljoner
Regeringen kommer skjuta till 300 miljoner extra till solcellsstödet i den här budgeten. Det innebär att den totala budgeten för 2019 blir 736 miljoner. Det är inte i samma nivå som förra året (925 MSEK) men ändå 70% mer än tidigare.

Nivån sänks till 20%
Samtidigt som budgeten höjs kommer själva stödnivån att sänkas. Den nya nivån blir 20% och gäller från och med maj i år. Fördelen är att fler får möjlighet att ta del av stödet, nackdelen är att vissa kommer få ett mindre stöd än vad de hade räknat med. 

Räkna med väntetider på över ett år
Även om budgeten nu höjs så kan det dröja innan man får besked. För närvarande har det inkommit över 12 500 ansökningar med ett totalt värde på 1 200 MSEK. Det innebär att om samtliga som sökt även tar ut stödet, blir kötiden över ett år, räknat från det datum man skickat in sin ansökan.

Har du skickat in ansökan men inte fått besked är det 20% som gäller
När den nya förordningen träder i kraft kommer stödnivån förändras för alla ansökningar som står i kö. Det betyder att om du då har en ansökan som inte är beslutad än, kommer din ansökan prövas mot den nya förordningen där stödnivån 20 % gäller.

Har du redan fått besked är det 30% som gäller
Om du har en beviljad ansökan på 30% men inte fått, eller begärt om utbetalning, påverkas du inte av den nya förordningen, utan du har rätt till en stödnivå på 30%.

Back To Top