fbpx skip to Main Content

Ta en aktiv del i den svenska solrevolutionen – på riktigt

Solenergi börjar betala tillbaka sig direkt

Lönsamheten visar sig direkt i form av mindre elförbrukning och lägre elräkningar. Många går plus redan första året och får sedan ett bättre resultat allt eftersom anläggningen skrivs av. Räkna med en avkastning på kring 10%, ibland mer.

Ställ om till grön närproducerad el

Sett ur ett större perspektiv är man som solelproducent med i en global rörelse där mikroproduktion är en del av ett hållbart samhälle med en tydlig framtidstro. Vi har bara börjat resan. Vill du hänga med?

Men först – ett platsbesök och ett ordentligt beslutsunderlag

Vi kommer ut och tittar på era fastigheter och tar fram ett bra beslutunderlag som är enkelt och tydlig där ni bland annat kan se anläggningsstorlek, investeringsnivå, produktionskapacitet, återbetalningstid och lönsamhetsanalys.

Allt fler lantbruk inser fördelarna med att sätta paneler på sina lador och ekonomibyggnader. Men det är viktigt att dimensionera anläggningen korrekt utifrån det gårdens förutsättningar och den förväntade förbrukningen så att anläggningen blir så lönsam som möjligt.

Stora platta tak har stor potential för att placera solpanelerna på ett optimalt sätt. Beroende på takkonstruktion finns det olika montagelösningar. Vi hjälper dig att dimensionera ett solcellssystem som passar just ditt tak och din energiförbrukning.

Boka ett kostnadsfritt platsbesök. 

Jag kommer gärna ut och tittar på era fastigheter och tar fram ett bra beslutunderlag som är enkelt och tydlig där ni bland annat kan se anläggningsstorlek, investeringsnivå, lönsamhet produktionskapacitet, och återbetalningstid.


Björn Kristersson
070-330 27 25
Skicka e-post

Back To Top