fbpx skip to Main Content

Slopat bygglov för solceller

Den 21 februari föreslog regeringen i en lagrådsremiss att det inte längre ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler som följer en byggnads form. Lagändringarna väntas träda i kraft 1 augusti 2018.

Bostadsminister Peter Eriksson säger i ett uttalande:
– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige.

För den som har ett platt tak eller bor i en K-märkt byggnad kommer dock bygglovskravet att finnas kvar.

Back To Top