fbpx skip to Main Content

Skattereduktion för solenergi träder i kraft 1 januari 2015

Den 3 december sa riksdagen ja till allianspartiernas förslag om budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken, sedan har respektive utskott suttit och gått igenom detaljerna. Det är två viktiga punkter som direkt kommer att påverka den som har eller planerar en solcellsanläggning.

  • Skattereduktionen för mikroanläggningar
  • Extra resurser till solcellsstödet 2015

Finansdepartementet har bekräftat att skattereduktionen kommer att träda i kraft den 1 januari 2015. De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

Back To Top