fbpx skip to Main Content

Privatpersoner som säljer egen solel ska i år börja betala moms

För att bringa klarhet i vad som gäller i nya ellagstiftningen för solel som börjar gälla 2016-07-01 kommer vi i de närmaste nyhetsinläggen skriva om vad som gäller. Här fokuserar vi på privatpersoner med solel.

Vi började med att vända oss till Skatteverket som säger följande:

Moms ska betalas för all såld el
Om du säljer överskottsel från din solcellsanläggning är den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget momspliktig och du måste därför vara momsregistrerad. Att sälja elen räknas som ekonomisk verksamhet, det gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå.

15:e maj är dead-line
Du kan ansöka om att få redovisa och betala momsen en gång om året, då gör du det senast den 12/5 året efter. Som privatperson registrerar du dig för momsbetalning enklast på bolagsverkets hemsida verksamt.se eller på blankett skv4620

Ingen inkomstskatt på såld el under 40 000 kr
Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Ingen energiskatt på såld el under 30 000 kr
Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen som sitter på din villa eller ditt fritidshus behöver du inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30 000 kronor.

Ingen F-skatt
Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F-skatt för försäljningen av el från dina solceller. Om du har en F-skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.

Exempel på moms vid försäljning av överskottsel
På Skatteverkets hemsida går också att hitta ett tydligt exempel på vad som menar:

Lars har under året fått 750 kronor i ersättning från elhandelsföretaget för överskottsel han har matat in på elnätet. Denna ersättning inkluderar moms med 150 kr (600 kronor multiplicerat med 25 procent). Han måste därför vara momsregistrerad och redovisa och betala 150 kronor i moms.

Back To Top