fbpx skip to Main Content

Bakgrund
Närproducerat handlar inte bara om att odla egna morötter. För lantbrukaren Dan Jonsson är det framför allt det här med att vara självförsörjande av el som var den stora moroten för att satsa på solenergi.

Lösning
Gården ligger vackert beläget ute på Selaön mellan Mariefred och Strängnäs. Med stora lador är gården som klippt och skuren för solenergi. Efter platsbesök och en noggrann besiktning av plåttaket kom vi fram till att det fanns yta för att installera en anläggning på 27 kW. Den har kapacitet att producera lika mycket el som de idag gör av med. Solcellerna placerades rakt i söder på ett av uthusens stora tak med en yta mer än 185 kvadratmeter. Totalt består anläggningen av 110 solpaneler som nu är redo att ta emot solens strålar och ljus.

Resultat
Via nätet kan Dan nu följa både produktion och förbrukning av el på gården. Att ha direktaccess till mätaren i realtid ger en medvetenhet. ”Det är kul och väldigt stimulerande att känna att vi faktiskt är på god väg att bli självförsörjande. Det är något visst med att veta att vi inte är beroende av elproducenter och dessutom får vi bra känsla för vår energiförbrukning”, säger han. ”Elen är ju vår absolut största utgift och kan man dra ner och ha egen kontroll är det förstås mycket värt.”

Sörmlandsbygden gjorde ett reportage om installation i september, artikeln kan du läsa här: sormlandsbygden

  • Storlek: 185 kvm
  • Installerad effekt: 27 kW
  • Årlig produktion: 25.600 kWh
  • Årlig förbrukning: 27.000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 95%
Back To Top