fbpx skip to Main Content

Bakgrund

Gårdens ägare har under många år jobbat med energibesparande åtgärder. Sedan år 2000 har de haft månadsmätning av elförbrukningen. Genom att varje månad analysera vilka källor som har påverkat förbrukningen och se vilka åtgärder som varit möjliga att vidta för att sänka elförbrukningen har de lyckats gå från 290 000 kWh år 2001 till 113 000 kWh 2012.

När man hade sänkt sin energiförbrukning så mycket det gick, var det naturliga steget att se till egen elproduktion och ägaren kontaktade EnergiEngagemang för ett förslag och offert.

 

Lösning

Gården har flera olika stora ekonomibyggnader med outnyttjade tak, och tre av dem; en maskinhall, ett vagnslider och ett gammalt fårhus, valdes ut till solcellsmontage. De tre byggnaderna hade alla tak i sydostliga, sydliga och sydvästliga riktningar, och tillsammans en yta som skulle vara tillräcklig för att göra gården självförsörjande på elektricitet. Under sommaren 2013 installerade EnergiEngagemang 474 solpaneler på de tre taken. 474 paneler innebär 800 m2 solpaneler som tillsammans ger 116 kW. Installationen motsvarar vad vi normalt monterar på 12 villor (c:a 40 paneler är vanligt på en familjevilla), så det är en rejäl anläggning.

Projekt av den här typen har en initial kapitalkostnad, men när den väl är igång är elektriciteten från solen utan kostnad. Gratis el! Dessutom betalar man ju inte elnätsavgift, elskatt eller moms på ”el man aldrig köpt”, vilket bidrar till lönsamheten i projektet. Kalkylen får därför göras enligt principen ”hur många elräkningar skall jag inte betala för att tjänat in min investering”.

Anläggningen förväntas generera elektricitet i många år framöver. Solcellstillverkaren lämnar 25 års funktionsgaranti. De garanterar alltså att om 25 år kan man fortfarande få ut 80 % av projekterad produktions­kapacitet ur anläggningen. Solenergi luktar inte, strålar inte, låter inte, skrämmer inte djur, ger inget avfall och använder en yta som man annars inte skulle nyttja till något alls. Dessutom har det inga rörliga delar, inga förslitningsdelar och är i det närmaste underhållsfritt.

 

Resultat

När projektet genomfördes var den Sörmlands största verkliga solcellsanläggning. Det är värt att notera att investeringen är gjord av en privatperson/lantbruksföretagare, alltså inte av en kommun eller statlig myndighet som haft politiska krav på sig eller en ett industriföretag som haft en miljöpolicy att leva upp till. Investeringen gjordes av en lantbrukare som ville bli självförsörjande på billig, miljövänlig el helt enkelt.

Att närproducerat är bra gäller i högsta grad energi. I Svenska stamnätet förlorar vi svenskar varje år 8% av landets el bara på att ”värma upp stamnätskablarna”. Detta slipper man med närproducerad el.

  • Storlek: 800 kvm
  • Installerad effekt: 116 kW
  • Årlig produktion: 96 000 kWh
  • Årlig förbrukning: 113 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 85%
Back To Top