Arctic Paper Grycksbo

Arctic Paper Grycksbo

Energikrevende papirfabrikk siden 1740

Papirfabrikker er energikrevende og påvirkes i stor grad av strømprisene på markedet. Derfor har Arctic Paper Grycksbo anskaffet sitt eget solkraftverk.

I Grycksbo produserer Arctic Paper finpapir og emballasjepapir. Papirfabrikker har drevet her siden 1740 og hadde en gang blant annet Sveriges andre papirmaskin. Og de ønsker å fortsette å være innovative og være i forkant av teknologien.

Som en del av sin 4P-strategi (papir, masse, emballasje, kraft) har den installert sitt eget solcelleanlegg på et av sine ubrukte tak. Anlegget produserer 499.000 kWh/år, som bare er en liten del av energien Arctic Paper Grycksbo bruker i sin produksjon. De ser på investeringen som et første skritt i å investere i grønn energi og ser muligheter i å installere flere anlegg på tak og på bakken i fremtiden.

Magnus Nerpin, som er produksjonssjef i Arctic Paper Grycksbo, forteller mer om hvordan de kom frem til at de burde investere i solenergi, hvorfor de valgte EnergiEngagemang og hvordan realiseringen av planene har gått.