fbpx skip to Main Content

Forskning visar: Det svenska elsystemet kan klara 30% solelsproduktion

Årets prestation gick till Joakim Widén på Uppsala Universitet för sina studier om solceller i våra elnät. Prisutdelningen hölls i onsdags när branschföreningen Svensk Solenergi hade sitt årsmöte.

Vi på EnergiEngagemang tycker det är extra roligt att Joakims arbete uppmärksammas då han via sitt bolag Sunwide även har varit med och utvecklat vårt projekteringssystem som ligger till grund för de uträkningar som görs på våra anläggningar. Vi ställde några snabba frågor till den överraskade pristagaren.

Hur känns det?
Det känns roligt och hedrande att min och min forskargrupps forskning uppmärksammas på det här sättet! En energikick i forskarvardagen!

Hade du väntat dig det här?
Nej, det var faktiskt lite oväntat. Jag har inte sett att priset har gått till forskare tidigare, så det kom som en glad överraskning. Däremot har jag märkt att det har funnits ett stort intresse just för våra studier om solel i elnät från både elnätsbolag och andra aktörer i energibranschen.

I motiveringen står det att ”Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism” På vilket sätt har du sett att denna skepticism har förändrats?

Jag har varit ute och pratat om vår forskning för nätbolag i olika sammanhang och har själv sett på plats att de tar till sig av resultaten och tycker att det är intressant. Sedan har jag märkt att det över tid har dykt upp färre och färre frågor från nätbolag om problem med solel i elnätet. Det tror jag dels beror på mer tillgänglig information, t.ex. från vår forskning, men förstås också på att det installeras mängder av nätanslutna solcellssystem utan att några problem uppstår.

Hur mycket solel finns det plats för i våra nät?
Vi har gjort en detaljerad simuleringsstudie på Herrljunga Elektriskas elnät med i storleksordningen 5000 kunder. Där kunde vi se att enstaka problem med överspänningar i känsliga delar av nätet uppstod då solelproduktionen stod för runt 10 % av elanvändningen i nätet på årsbasis. Men det är ganska få kunder som berörs. Upp till 22 % solel på årsbasis går att producera i nätet utan att fler än 1 % av kunderna får för hög spänning. Med hjälp av olika åtgärder som ändrad omsättning i nätstationernas transformatorer, efterfrågestyrning och reaktiv effektkompensering via växelriktarna kan problemen nästan helt elimineras och så mycket som 30 % solel på årsbasis kan då hanteras med ett väldigt litet behov av nätförstärkning. Det är väldigt många solcellssystem!

Back To Top