fbpx skip to Main Content

Fler ska få stöd för att sätta upp solceller på taken

Regeringen vill få bort kön till solcellsstödet och har därför lagt ett förslag om att utöka stödet med 200 miljoner i år och 525 miljoner 2018.

Klimatminister Isabella Lövin säger i ett uttalande:
– Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Därför lägger vi 200 miljoner kronor redan i höst och ytterligare 525 miljoner kronor nästa år för att ta bort kön och öka takten i utbyggnaden. Vi vill också göra det enklare att söka stödet.

Bidragsnivån höjs för privata hushåll
Regeringen vill även ge en större del av budgeten till privata installationer. Dagens stödnivå på 20% kommer att höjas till 30% vilket är samma nivå som för företag och organisationer. Exakt när och hur denna höjningen kommer att ske är däremot osäkert, varken Länsstyrelserna eller Energimyndigheten vet något i dagsläget. Vi får återkomma om detta i nästa nyhetsbrev.

Enklare framöver att söka bidrag
Regeringen säger också i uttalandet att de kommer se över stödets utformning och ansökningsförfarande. Regeringen har sedan tidigare gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag för bygglovskrav för solpaneler för att det ska bli snabbare och enklare. Rapporten ska redovisas senast 31 oktober 2017.

Back To Top