skip to Main Content

Sol som tjänst – för dig som vill ha tillgång till solceller och förutsebart elpris utan egen investering

Många är det som har tak- eller markyta som inte utnyttjas optimalt men som inte har möjlighet att själv investera i en egen solcellsanläggning.  EnergiEngagemang erbjuder nu en finansieringslösning där vi projekterar och bygger en anläggning som sedan ägs och drivs av Solare Nordic där du köper elen till ett fast lågt pris på längre avtal. Det innebär att du som fastighetsägare får alla fördelar med en solcellsanläggning, såsom grön ren el, ett fast lågt och förutsebart elpris samt bättre miljöklassning på din fastighet, helt utan att ta någon egen risk eller investeringskostnad.

För mer information, kontakta någon av våra projektutvecklare så berättar de mer.

Back To Top