Services/Target group: Template

Solcellsparker går att bygga efter behov

Ett markmontage går enkelt att anpassa efter företagets/gårdens nuvarande förbrukning. En anläggning som inte är större än 500 kW installerad effekt betalar heller ingen energiskatt på den egenanvända elen från 2021.

Utnyttja din mark till att göra el

Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Utbyggnaden av solcellsparker kommer i likhet med övriga Europa bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet framöver och en viktig del i det svenska elsystemet.

Obrukbar mark kan bli en lönsam affär

Hos många lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Fördelarna är många, det går snabbt att genomföra installationen, vilket i sin tur ger en billigare installationskostnad jämfört med takinstallationer. På marken kan man också rikta panelerna så att de placeras optimalt utifrån solens gång.

Vår metodik

Solar energy is profitable

The payback is immediate in the form of lower electricity bills. Self-consumption of solar electricity means that you do not have to buy electricity and save on the cost of electricity, but also on the variable network charge and any energy tax. Many make a profit in the first year.

Solar energy is environmentally friendly

From a wider perspective, solar power producers are part of a global movement where microgeneration is part of a sustainable society with a clear vision for the future. At the same time, solar energy is the cheapest and fastest to build.

Solar energy makes you independent

With solar panels on the roof, you will always have access to locally produced electricity and can feel independent of the electricity companies’ electricity price increases in the future. At the same time, battery and charging solutions are constantly being developed for those who want to supplement their systems.

  1. item
  2. item

Stora företag och organisationer ska bygga storskaligt

Att köpa grön el från sin elleverantör för att visa på ett miljöengagemang är mycket vanligt bland stora företag. Men riktigt intressant blir det när företaget inte bara köper el utan även tar en aktiv roll i utbyggnaden av förnybara energikällor och äger sina egna produktionsanläggningar. Vi har bland annat byggt produktionsanläggningar åt HSB Södermanland, Uddevalla Energi och Swedbank.

Solcellsparker är numera en del av frekvensregleringen

Arbetet med att se till att det svenska elnätet ligger på exakt 50,0 hertz kallas för frekvensreglering. Det görs på flera nivåer, till att börja med måste köpare och säljare på elbörsen Nord Pool varje dag lämna en prognos för hur mycket de kommer att producera och handla under kommande dygn timme för timme. Baserat på detta gör man en uppskattning på hur mycket av respektive energislag som behöver produceras utifrån hur övriga förhållanden ser ut, till exempel om det blåser mycket, om det finns stora vattenreserver osv.

Solkraft har tidigare fått kritik, för när man har energikällor som vind och sol blir svajningarna i produktion ganska stora, något som gör att det ställs ännu högre krav på frekvensregleringen. Sedan 2022 är dock den solpark vi byggt tillsammans med HSB Södermanland en del av frekvensregleringen, vilket visat sig fungera bra och därmed öppnat upp dörren för fler solparker att ansluta sig.

Se vårt webinarium om solenergi för solcellsparker

Here we tell you what applies to you as a landowner interested in building, owning, operating or leasing your land to build a solar park. As the general contractor for Sweden’s largest solar park, we know that solar parks are a very interesting investment object for both companies and agriculture. And we have a good understanding of what is required when building large parks of this size.

Example

Below you will find references and examples of recent solar farm installations we have done.

I can highly recommend Energy Engagement. Good design, professionally executed installation and the plant produces something more than forecast when I check the first year production.
Very professional at all stages. very happy with everything. Promised kWh is good (almost in year 3). Knowledgeable and dedicated staff. Highly recommended!
I believe that the facility is one of the best investments we have made. I estimate that we will reduce our electricity costs by up to 50% on an annual basis.

Hi, I am happy to talk solar energy with you!

Are you interested in what you can get as a landowner in terms of rent? Is your company interested in owning a solar park? Want to know what a PPA might cost? Give me a call or send me an email and I’ll tell you more.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hi, I am happy to talk solar energy with you!

Are you interested in what you can get as a landowner in terms of rent? Is your company interested in owning a solar park? Want to know what a PPA might cost? Give me a call or send me an email and I’ll tell you more.


Erik Rindeskär

Hi, I am happy to talk solar energy with you!

Are you interested in what you can get as a landowner in terms of rent? Is your company interested in owning a solar park? Want to know what a PPA might cost? Give me a call or send me an email and I’ll tell you more.

Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Would you like us to contact you?

Do you want a quote or have specific questions about solar energy and/or energy storage? Fill in the form and we will contact you shortly.