skip to Main Content

EnergiEngagemang inleder samarbete med Pixii – kommer erbjuda norskt utvecklade batterier med omgående leverans Q1 2023

EnergiEngagemang inleder ett samarbete med norska batteriutvecklaren Pixii och kommer därmed kunna erbjuda våra kunder lagerhållna modulbatterier med omgående leverans under Q1 2023. Batterierna fungerar både som komplement till solcellsanläggningar eller fristående och bidrar med många fördelar för köparen, såväl ekonomiska…

Read more
Back To Top