fbpx skip to Main Content

Bygglov för solceller utreds

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över bygglovet för solceller eller som det heter på kanslisvenska ”utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)”. Rapporten ska redovisas senast 31 oktober 2017.

Vi ringde upp Urmas Bergfeld, numera pensionerad bygglovshandläggare i på Strängnäs kommun och ställde några frågor:

Regeringen vill slopa bygglovet för solpaneler, vad är din spontana reaktion?
– Rent krasst har det aldrig funnits ett bygglovskrav på just solceller, utan det här handlar om att man i dagsläget måste söka bygglov om man ändrar husets utseende t ex ändring av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial och i det ingår att man ändrar husets utseendet när man sätter solceller på huset. Boverket har alltså fått uppdrag att utreda om det skulle räcka med att man gör en anmälan för dessa åtgärder som t ex Attefallshusen. Det ska bli intressant att se vad utredningen kommer fram till.

Men är det inte bra att det blir enklare att få upp solcellerna på taket?
– Naturligtvis. När jag började på kommunen 1980 kommer jag ihåg att de pratade om hur det var när de första TV-antennerna skulle sättas upp på varje hus. Då var man också tvungen att skicka in en anmälan. På kontoret fanns då en karta över kommunen med en röd prick för varje antenn, till slut var hela Strängnäs rött.

Får vi se en liknande utveckling på solceller?
– Det får jag hoppas… (skratt)

Du har även jobbat länge som energirådgivare, vilka är dina bästa råd?
– Börja med en nulägesanalys. Ta reda på vilka enheter i huset som är de största energislukarna, då kan du också enkelt prioritera de åtgärder som ger bäst effekt. Annars är det generella råd som gäller: sänk temperaturen i huset med en grad, tilläggsisolera och gör inte av med mer varmvatten än du behöver.

Du är också solcellsägare, vad tycker du är det bästa med att kunna producera sin egen el? 
– När det kommer till energi får jag erkänna att jag är lite nördig. Jag har gjort allt i huset för att få en så låg förbrukning som möjligt och då blev det naturligt att även kunna producera så mycket som möjligt. Det känns bra att kunna visa vägen och inspirera andra.

Back To Top