fbpx skip to Main Content

Årets solcellsstöd har kommit

Energimyndigheten har beslutat att fördela 225 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under år 2017. I veckan fick landets länsstyrelser besked om hur beloppet har fördelats. Vi har ringt runt och pratat de handläggare som nu har påbörjat arbetet med att skicka ut information till de som står närmast i kö.

I Skåne så hade de som skickat in sin ansökan tidigt våren 2015 fått bidraget. Det nya stödet räknade de med att det kommer räcka ända fram till och med de som skickat in sin ansökan våren 2016. Beroende på hur många som sedan faktiskt väljer att ta emot stödet kan kötiden betas av ännu mer.

Fakta om stödet för installation av solceller
Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Back To Top