Hvordan ser de ulike partene på solenergi?

Vet du allerede hvordan du skal stemme ved høstens valg? For mange kan det være en selvfølge, for andre ikke i det hele tatt. Vi har sett litt nærmere på hvordan de ulike partiene står i energispørsmålet og spesifikt på solenergi og hvordan deres politikk vil påvirke alle solarbønder.

Til å begynne med har dagens globale elektrisitetskrise gjort energispørsmålet mer aktuelt enn noen gang. Uansett hvilken type energi partene presser hardest på, er alle enige om at vi trenger mer strøm, og det raskt. Dette har selvsagt kommet solenergi til gode, som er en type kraft som både er fossilfri og kan bygges raskt. Alle partier bortsett fra Sverigedemokraterna har uttrykt sin støtte til solenergi. Senterpartiet skiller seg imidlertid mest ut i solcellespørsmålet gjennom flere konkrete forslag som skulle legge til rette for og skape insentiver for utvidelse av solcelleanlegg i både stor og liten skala.
– Vi ønsker at alle, uansett boligtype, skal kunne bli solprodusenter. sier Annie Lööf.

Hva sier de ulike partiene i sine partiprogrammer?

Sosialdemokratene

Ønsker et 100 prosent fornybart elektrisitetssystem innen 2040 og netto nullutslipp innen 2045. Dette gjennom fortsatt utbygging av fornybar energi, energieffektivisering, energilagring og økt fleksibilitet i produksjonen av elektrisitet, som skal sørge for at de rette forutsetningene ligger til rette for en gradvis utfasing av kjernekraft, samtidig som det opprettholdes en trygg strømforsyning. Oppfordrer til flere solceller og ønsker å forenkle utbygging av vindkraft.

De moderate

Ønsker at ny, effektiv kjernekraft fortsatt skal ha en stabil basekraft også i fremtiden. Ønsker å beholde eksisterende atomkraftverk og bygge nye i både større og mindre skala. Er positiv til solenergi og ser på det som et viktig supplement i fremtiden.

Senterpartiet

Er svært positive til solenergi og ønsker å øke andelen av energi fra sola i systemet ved å innføre flere ulike konkrete forslag og insentiver for både privatpersoner og bedrifter. De ønsker for eksempel å avskaffe energiavgiften for deg som brukte din egenproduserte solenergi og forenkle muligheten for å bli medeier i et solcelleanlegg. I tillegg ønsker de at det skal bli enklere for privatpersoner å selge energioverskuddet sitt til naboer og kjøre ledninger slik at man enkelt kan dele solstrømmen.

Senterpartiet vil se en nasjonal strategi for mer solkraft. Målet for kommende periode er å øke solenergien fra dagens 1 TWh til 15 TWh, som tilsvarer omtrent ti prosent av Sveriges nåværende strømbruk. Innen 2030 anslår C at produksjonen kan øke til 30 TWh.

– Med riktig innsats kan vi få en solkraftboom i Sverige, hvor vi i løpet av få år kan ha ti prosent av all Sveriges strømbruk bestående av solenergi, sier Annie Lööf.

De liberale

Ønsker å satse på fossilfrie energityper, fremfor alt kjernekraft, vind og sol som kan produsere strøm. Biodrivstoff vil også være viktig. Liberalerne mener at atomkraft har en særstilling da de mener at det er den eneste fossilfrie energitypen som både kan bygges ut i stor skala og som kan planlegges. De ønsker å fjerne hindringene som finnes mot å bygge ny atomkraft. Solenergi er en av krafttypene som kan bygges ut i stor skala. Dette gjør den til et viktig verktøy i klimaarbeidet. De er positive til solenergi da den kan bygges ut nesten i det uendelige. Den har falt i pris og kan bygges tett på forbrukerne, noe som delvis endrer utformingen av kraftsystemet. Ifølge dem skal energi som husholdningene produserer selv til eget bruk ikke avgiftsbelegges.

Miljøpartiet De Grønne

Ønsker å satse stort på å utvide den fornybare energiproduksjonen med hovedsakelig vind. Miljøpartiet De Grønne vil at vi skal spare på energien og ønsker å innføre en lov om energieffektivisering der staten setter mål som energiselskapene er forpliktet til å nå. De ønsker å betale deler av husholdningens energisparing. Dels ved å gjøre det mulig for enkelthusholdninger å få økonomisk støtte, men også ved å opprette et statlig energisparelån til renovering av leilighetsbygg. De ønsker å endre ROT-fradraget til å støtte oppussing og andre tiltak som fører til energieffektivisering, fornybar energiproduksjon eller redusert ressursforbruk.

Sverigedemokraterna

Satser på å øke mengden kjernekraft og ønsker å senke energiavgiften permanent. Ønsker å beskytte kommunalt veto om etablering av vindkraft. Sier ingenting om solenergi.

Venstre

Venstrepartiet ønsker å se en kraftig utbygging av både land- og havvindkraft i hele landet. De ønsker også å se for eksempel investeringer i fornybar strømproduksjon på lokalt nivå og støtte til at offentlige bygg skal kunne installere sol- og vindkraft. Venstre sier nei til atomkraft og vil se at atomkraft fases ut så raskt som mulig.

Kristendemokratene

KD setter mye fokus på atomkraft og ønsker å forlenge levetiden til de eksisterende reaktorene vi har i dag og samtidig starte byggingen av nye. Ser på fornybar produksjon som vind og sol som et komplement til den planlagte produksjonen.

Camilla Brodin ved KD har tidligere uttalt seg om energispørsmålet i forbindelse med et besøk hos EnergiEngagemang.
– Når det gjelder storskala solenergi fremover ser jeg positivt på det. Vi vil trenge mer strøm i fremtiden, ikke mindre strøm hvis vi skal møte klimautfordringene. Da vil vi trenge mer av all fossilfri strømproduksjon. Vi skal være stolte av energimiksen vi har i Sverige i dag, der vår grunnkraft som vann- og kjernekraft er et must, men som må suppleres med både sol- og vindkraft.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?