Hvordan brukes land i Sverige?

410 000


kvadratkilometer eller 41 millioner hektar er det totale landarealet i Sverige

Den nest største skogen i Europa

Sverige er, nest etter Finland (73 prosent), det landet i Europa med høyest andel skog. Av den svenske skogsmarken er 84 prosent produktiv skogsmark. Det betyr at den er av en slik kvalitet at den egner seg til skogproduksjon.
De resterende 16 prosentene er uproduktiv skogsmark, som ikke egner seg for skogproduksjon.

De resterende 16 prosentene er uproduktiv skogsmark, som ikke egner seg for skogproduksjon.
Hvordan åkerjorda brukes er i stor grad påvirket av hvilken støtte og kompensasjon som tilbys fra år til år.

Kilde: Statistiska centralbyrån og Sveriges jordbruksverk

Produseres det mat på all jordbruksareal?

Om lag 140 000 hektar dyrkbar jord ligger i dag brakk, noe som tilsvarer 5,4 %. Det er også 11 300 hektar som er uspesifisert. Nærmere 100 000 hektar dyrkbar jord brukes i dag til å dyrke raps og kålrot, som delvis brukes til å produsere biodrivstoff. Om lag 55 000 hektar brukes i dag til å produsere for eksempel såbed, oljelin, energiskog eller hageplanter.

Dersom solenergi skulle bygges ut i stor skala

I 2045 forventes vi å ha et forbruk på 280 TWh i Sverige. Dersom 10 % av disse skulle dekkes av solenergi, må vi utvide dette til 30 GW installert effekt. I dag står solenergi for ca 1 % av vår svenske strømmiks. Dersom halvparten av denne produksjonen skulle legges på bakken og halvparten på taket, måtte det settes av et areal på drøyt 20.000 hektar. Storskala solenergi på land kan bygges på ulike typer grunn og er en fullstendig reversibel installasjon, noe som gjør at solcelleparken til enhver tid kan demonteres og arealbruken tilbakeføres til tidligere bruk. Levetiden til en solcellepark er omtrent 35 år.

Hvor mye overflate
trenger virkelig
kreves?

Solparker kan kombineres med landbruk

Solar farming kan også perfekt kombineres med ulike former for landbruk. Det enkleste er å kombinere dette med beite for for eksempel sau, som ikke bare skaper et veldig godt miljø for sauen, det letter også forvaltningen av parken og gagner det biologiske mangfoldet. Men solfarming kan også kombineres med dyrking av ulike slag.

I tillegg til dette er det selvsagt mange andre steder som er gode steder å installere solcelleanlegg. Å produsere solenergi på land trenger med andre ord ikke å konkurrere med matproduksjon.

Hei, vi vil gjerne snakke solenergi med deg!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vi er her for å hjelpe deg.

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi? Send oss en uforpliktende forespørsel.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär