Kraftmarkedet

Vad består et kraftsmarked av?

Svenska kraftnät er ansvarlig for å opprettholde balansen mellom strømforbruk og strømproduksjon i det svenske elsystemet. Det betyr at du til enhver tid, hvert eneste sekund, skal sørge for at frekvensen er så nær 50 Hz som mulig for ikke å risikere alvorlige forstyrrelser i strømnettet. For å gjøre dette kjøper SvK inn og aktiverer støttetjenester for å kunne regulere produksjon eller forbruk av strøm opp eller ned ved behov. Dette kalles frekvenskontroll eller balansemarked.

Støttetjenester

Det finnes flere ulike støttetjenester, hvorav flere er kompatible med energilagring da de kan brukes til både opp- og nedregulering. De er alle fullstendig markedsbaserte, noe som betyr at de anskaffes åpent i konkurranse ved bruk av budgivning på det respektive markedet. Erstatning og regulering skjer etter de prinsippene som gjelder for hvert enkelt marked. Man kan ikke på forhånd si hvordan kompensasjonen vil se ut, men ser man på historiske data og ser på fremtidige behov, ser markedet de neste årene ut til å bli svært lønnsomt. Et energilager fra oss oppfyller de tekniske kravene som stilles for å kvalifisere for støttetjenester.

Hva kan du tjene på å levere reserver?

Hvor mye du kan tjene avhenger av hvor mye volum du har tilgjengelig for å by i reservemarkedene og hvilken pris du velger å by.

Ved å se på historiske priser for oppringte volumer kan du få en indikasjon på hvor mye du kan tjene ved å være aktiv i markedene og hvordan du kan prise budene dine.

Kapasitetskompensasjon = Pris (marginalpris eller pris i henhold til bud) * solgt kapasitet (MW)

Energikompensasjon = Pris (opp- eller nedreguleringspris) * aktivert energi (MWh)

Kapasitetsmarked

Et reservemarked hvor volum bys inn og avlyses, vanligvis én dag før driftsdagen. Kapasitetskompensasjon utbetales alltid til anropte bud, selv om ressursen ikke er aktivert. Noen kapasitetsmarkeder gir også kompensasjon for den energien som faktisk er aktivert.

Energiaktiveringsmarkedet

Et reservemarked hvor det bys på volum. Utlysninger av tilbud skjer i åpningstid. Energikompensasjon gis for den energien som faktisk er aktivert. Kapasitetskompensasjon gis ikke.

Hvordan kan jeg bli med?

For de som har et energilager er det mulighet for å koble dette til for støttetjenester. Du kan enten hjelpe til med oppregulering eller nedregulering, eller både og. Når du kjøper et energilager hos oss, følger det med programvare som er programmert til å håndtere innkjøp og anbud på støttetjenester for deg. Batteriet gjør med andre ord jobben selv uten at du trenger å gjøre noe. Økonomisk gunstig for deg, og en måte å legge forholdene til rette for både økt mengde fornybar strøm i systemet og elektrifisering.

Vil du lære deg mer om kraftmarkedet?

Svenska kraftsnäts hjemmeside finner du mer informasjon om hvordan balansemarkedet fungerer og forventet utvikling fremover.


Hei, vi vil gjerne snakke med deg om energilagring!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vi er her for å hjelpe deg.

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi? Send oss en uforpliktende forespørsel.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär