Hvilke garantier har jeg?

Ulike komponenter i anlegget har ulike garantier. Hva som gjelder finner du i informasjonen du fikk fra din prosjektleder ved idriftsettelse av anlegget. Hvis du av en eller annen grunn ikke har tilgang til dette, finner du alle våre produktark her .