Ulvåsa Solar Park

Velkommen til Ulvåsa Solpark

I Ulvåsa, i Motala kommune, planlegges en ny solcellepark. Parken vil ligge i nærheten av Ulvåsa slott og innsjøen Boren og vil dekke til sammen ca 35 hektar. Planen er at parken skal bygges og begynne å levere lokal grønn strøm i 2024. Elektrisiteten som genereres av parken vil ikke bare sørge for at lokalområdet har tilgang til fossilfri strøm, den vil også bidra til å stabilisere det svenske strømnettet.

Området i parken er ideelt for solenergi da den har god solinnstråling, god nettforbindelse, gir gode muligheter til å ta hensyn til verneverdige miljøer og har en lettbearbeidet grunn for enkel montering. Når parken har nådd sin levetid vil den være like enkel å demontere for gjenvinning. Tomten vil da umiddelbart kunne brukes til andre formål.Klikk på bildet for å se hvor på kartet solcelleparken skal ligge.

Konsultasjon

EnergiEngagemang sendte høsten 2021 melding til Östergötlands länsstyre om høring i henhold til kapittel 12 § 6 i miljøloven for Ulvåsa solpark. Fylkesnemnda vurderte da at solparken medfører en betydelig miljøpåvirkning. Dette innebærer at det skal utarbeides en miljøkonsekvensutredning som beskriver dens påvirkning på miljøet, før det kan fattes vedtak i saken. Wind Sweden AB er et konsulentselskap leid inn av EnergiEngagemang for å drive høringsprosessen og lage en miljøkonsekvenserklæring. Du er velkommen til å kontakte EnergiEngagemang eller Wind Sweden med dine spørsmål, bekymringer eller meninger.

Her kan du lese høringsdokumentene, som inneholder siste informasjon om prosjektet. Hvis du ønsker å sende inn kommentarer til prosjektet, trenger vi dine skriftlige kommentarer innen 16. mars 2023. Synspunktene er viktige for høringen og den kommende miljøkonsekvensutredningen. Vær oppmerksom på at alle skriftlige kommentarer vil bli offentliggjort og vedlagt miljøkonsekvenserklæringen. Vennligst e-post kommentarer primært til olle.n@wind-sweden.com . Du kan også forlate dem på telefon eller brev til:

Olle Nyström, Wind Sweden AB
Telefon 0708-23 02 50
Batterivägen 2, 311 39 Falkenberg

48 360 st

Solpaneler ska monteras


Ca 38 ha

Solparkens totala yta


26 MW

Är parkens installerade effekt


ca 24 114 000 kWh

beräknas produceras årligen


Kommunikator

Emma Nygren Tibblin
emma.tibblin@energiengagemang.se

Prosjektleder

Lina Cole
lina.cole@energiengagemang.se

Senaste nytt

Fra Ulvåsa solpark

No posts

En drøm for pollinerende insekter

I forbindelse med bygging av solcelleparken starter vi og HSB Södermanland et prosjekt sammen med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Formålet med prosjektet er å følge opp hvordan ulike tiltak kan komme pollinerende insekter til gode i og rundt parken. Vårt håp er at en blomstrende solpark kan fremme artsrikdom i jordbrukslandskapet, og dermed være en direkte fordel for dyrkingen av gårdene som ligger i nærheten.

Unik frøblanding for solcelleparker

Som et første skritt sår vi en flerårig biblanding i en del av parken. Firmaet Olssons Fröer har utviklet en spesiell solparkfrøblanding for oss, hvor blomstene gir rikelig med nektar og pollen til humler og ville bier, samtidig som plantene ikke må bli for høye og skygge for panelene. Se gjerne filmen vår om prosjektet

Vanlige spørsmål om solcelleparker

I mange land er solfarmer et vanlig fenomen og en viktig bidragsyter til elektrisitetssystemet. I Sverige er de likevel ikke like vanlige. I vår kunnskapsbank har vi samlet en rekke spørsmål som du kanskje er ute etter svar på.

Er din bedrift interessert i å bygge en solcellepark?

Sørg for at all elektrisiteten bedriften din bruker er produsert av solenergi. Ved å eie din egen solcellepark tar du en aktiv rolle i energiomstillingen som nå finner sted over hele verden.

Vil du vite mer om hvordan det fungerer rent praktisk? Ta kontakt med oss så bestiller vi et besøk i solcelleparken. På stedet kan vi vise og forklare hvordan det fungerer og fortelle deg mer om fordelene ved å investere i solenergi.

Har du andre spørsmål eller vil du vite mer?

Det kan gälla både om du har specifika frågor eller om du vill veta mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.