Nå kan du selge mer strøm enn du kjøper uten å måtte betale gebyr til nettselskapet

1. juli i år ble det gjort flere endringer i energiloven, som skal gjøre det mer fordelaktig å produsere og selge solkraft på nett. Blant annet ved å gjøre det mulig for strømprodusenter å selge mer strøm enn de selv kjøper uten å måtte betale gebyr til nettselskapet, men også ved å heve momsgrensen fra dagens 30 000 SEK per år til 80 000 SEK per år.

Endringene innebærer fremfor alt at mikroprodusenter kan selge mer strøm enn de kjøper per år uten å måtte betale gebyr til nettselskapet. Avgiftsreduksjonen for mikroprodusenter betales imidlertid maksimalt for mengden elektrisitet som kjøpes i løpet av året.

Samtidig ble også reglene for momsfritak endret, hvor grensen heves til 80 000 SEK fra 30 000 SEK. Dette betyr at eiere av solcelleanlegg som tidligere har betalt moms på grunn av salg av strøm og annet salg over 30 000 SEK nå kan fritas så lenge salget holder seg under 80 000 SEK.

Følgende krav gjelder fra 1. juli 2022 for å slippe å betale gebyr for innmating av strøm til nettet:
  • Det elektroniske abonnementet må maksimalt være på 63 A
  • Inngangseffekt til strømnettet skal være maks 43,5 kW
Følgende krav gjelder for å slippe å betale en engangskostnad til nettselskapet ved tilkobling:
  • Det elektroniske abonnementet må maksimalt være på 63 A
  • Inngangseffekt til strømnettet skal være maks 43,5 kW
  • Tilførselseffekt til strømnettet må maksimalt være like høy som abonnementet for strømuttak

For mikroprodusenter som har produksjonsgaranti, det vil si et større abonnement på innsats enn uttak av strøm, har nettselskapene dermed rett til å belaste en engangskostnad ved tilknytning. Men de har ikke rett til å kreve et gjentakende gebyr for innspill.

Det betyr at det blir mer interessant for mikroprodusenter å fylle takene sine med paneler og bygge store solcelleanlegg. Avhengig av hvor høy tilknytningskostnaden nettselskapet tar for produksjonssikring, kan det derfor bli mer interessant enn i dag for eiere av eneboliger å installere produksjonsvern.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?