Konsultasjon fullført

Prosessen for Ulvåsa solpark pågår og det er nettopp gjennomført en avgrensningshøring. Konsekvensutredningen er under utarbeidelse og forventes forelagt fylkesnemnda for vurdering og videre behandling innen kort tid. Som en del av denne prosessen er det også gjennomført en kulturmiljøanalyse.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?