Hva skjer med strømprisen?

Tenk at strømprisen skulle bli noe man snakker om på middager, utenfor butikken og ved avlevering i barnehagen. At prisene for tiden er høye har nok ikke gått upåaktet hen, men hva er årsaken til dette? Er det mulig å fortelle noe om fremtiden? Vi har fått vår administrerende direktør Johan Skördare til å svare på noen spørsmål som vi tror vi alle stiller oss selv akkurat nå.

Strømprisen akkurat nå er historisk høy, hvorfor er det det?

– Det er en stor og sammensatt sak, men har i hovedsak å gjøre med at tilgjengeligheten av naturgass har gått betydelig ned på grunn av Russlands invasjon av Ukraina, noe som resulterte både i at Russland kuttet ut en stor andel gass, men også i at EU jobbet aktivt å fase ut avhengigheten av naturgass fra Russland. Dette sammenfaller med en stor elektrifisering i verden, hvor behovet for strøm har økt raskere enn vi har rukket å bygge ut både kraftproduksjon og strømnettet. Nå i løpet av sommeren har vi også sett ekstra høye strømpriser i Europa som en effekt av at fransk atomkraft har vært nede, både for vedlikehold men også i stor grad fordi temperaturen i elvene hvor anleggene ligger var så høy at produksjonen måtte stenges. ned av miljøhensyn.

Hva kan sies om fremtiden og hvordan den vil utvikle seg?

– Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert, men slik det ser ut akkurat nå ser det ut til at prisene i nærmeste fremtid blir høyere enn vi er vant til. Selv om Sverige har en stor strømproduksjon og eksporterer mye strøm, er mangelen så stor i Europa at det vil ta tid å utvide produksjonen. Fordi strømmarkedet er åpent, påvirkes Sverige av prisene i resten av EU.

Hvordan kan solenergi bidra til å senke prisene?

– Solenergi er den typen kraft som er desidert raskest å bygge. Den er relativt billig og kan raskt og enkelt settes sammen og settes i drift, noe som gjør at du kan øke strømmengden i nettet på kort tid. Du kan også bygge lokalt der strømmangelen er størst, noe som motvirker store kostnader for strømoverføring. Solceller genererer strøm på dagtid når prisene er på sitt høyeste. I tillegg finnes det nå effektive batteriløsninger som gjør at solenergien kan lagres og deretter porsjoneres ut til nettet mer jevnt over døgnet og årstidene. Med andre ord kan solenergi effektivt redusere prisene både i Sverige og globalt raskt gjennom ekspansjon.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?