Hvordan fungerer solcellepaneler?

Solcellepaneler er laget av solceller som består av skiver av halvledermateriale, vanligvis silisium. Når solstråling treffer solcellepanelet, absorberer solcellene energien og omdanner den til likestrøm. En omformer brukes deretter til å konvertere den likestrømmen til vekselstrøm som kan brukes i hjemmet.